Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Als u bij mij in behandeling bent kunt u in de vakantieperiode terecht bij een waarnemend psychiater. Indien nodig kunt u daar een gesprek krijgen.  Wie dit is en hoe u deze waarnemer kunt bereiken wordt  vooraf met u besproken.

In de vakantieperiode worden nieuwe berichten / aanmeldingen niet gelezen. Voor spoedeisende hulpvraag kan de dienstdoende huisarts u aanmelden bij de crisisdienst van de regionale GGZ. 

Wetgeving die uw behandeling beschermt

Een aantal wetten beschermen uw belangen bij een geneeskundige behandeling dus ook bij de Zelfstandig Gevestigde Psychiater. Belangrijk zijn:

De wet BIG (Beroepen in Gezondheidszorg) regelt een register van alle artsen (en alle andere officiële werkers in de gezondheidszorg) die bevoegd zijn in Nederland.

De wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) regelt zaken zoals de plicht dat er een dossier wordt bijgehouden, dat minimaal 15 jaar dient te worden bewaard. Dat u recht op inzage hebt en dat u het eens moet zijn met de voorgestelde behandeling. Ook mogen uw gegevens niet aan anderen worden doorgegeven dan uw huisarts (tenzij u nadrukkelijk vermeldt dat dit niet moet). Dus niet zonder uw schriftelijke toestemming aan keuringsartsen maar ook niet aan uw partner als die opbelt voor informatie.

De wet Klachtrecht regelt dat u klachten over de behandeling of behandelaar voor kunt leggen aan een klachtencommissie, tenminste als u daar in een gesprek met uw behandelaar niet uitkomt.

Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest

Margreet Spreij, ambtelijk secretaris

Postbus 74077

1070 BB Amsterdam

telefoonnummer 020 7885140, fax 020 7885141, email: klachtencie@ggzingeest.nl , of m.spreij@ggzingeest.nl

 

 

 

                         Juist zijn dwalingen maken de mens beminnelijk

 

BELANGRIJKE INFORMATIE:

de psychiatrische praktijk eindigt per 31 december 2016. Er is geen ruimte meer voor nieuwe patienten.

Als particulier kunt u ook in de toekomst gebruik maken van mijn expertise.

                      

                                  

Rita Rogahn  

                          

Vrijgevestigd psychiater / psychotherapeutische praktijk

                                              

Aanmelding bij voorkeur via het formulier onder rubriek  'Contact' hierboven

 

BIG register nr 49064423001 - psychiater                   

 

adres: Nieuwe Langendijk 3a, 2611VG Delft

 

email: rogahnpsychiater@online.ms

 

telefoon:  06 3830 5767

 

www.rogahn.com